Gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapiform med fokus på hele mennesket. Kroppslige
reaksjoner og spenninger er like mye i fokus som hvordan vi tenker og føler.
Ved hjelp av ulike metoder –hvor samtalen og dialogen står sentralt – støttes
klienten til å få en dypere forståelse av samspillet mellom de ulike sidene av
seg selv, og kanskje enda viktigere – hvordan man relaterer til andre
mennesker. Det tas utgangspunkt i den enkeltes aktuelle situasjon eller
utfordring, og det jobbes direkte med det, mer enn at man dveler for mye ved
fortiden. Fortiden og de erfaringene man har med seg, kommer jo uansett til
uttrykk her og nå, på et eller annet vis, og kan dermed jobbes med.

Noen av de vanligste problemstillingene folk ønsker hjelp til, er:
- Konflikter på jobben (med kollegaer/leder etc)
- Kommunikasjon i parforhold
- Samlivsbrudd
- Ønske om selvutvikling, skape et mer meningsfylt liv
- Dødsfall, tap av nære relasjoner, sorgreaksjoner
- Søvnproblemer
- Uro, angst, bekymringer
- Overgangsfaser i livet: Skifte av jobb? Barn som flytter ut?
- Bearbeiding av traumer eller alvorlige hendelser/ulykker
- Depressive reaksjoner
- Ensomhet, isolasjon

Vi tilbyr:
Individualterapi
Parterapi
Gruppeterapi
Coaching
Veiledning (individuelt og i grupper)
Kommunikasjonskurs 

Du kan lese mer om gestaltterapi her på Norsk Gestaltterapeutforening.