Gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapiform med fokus på hele mennesket. Kroppslige reaksjoner og spenninger er like mye i fokus som hvordan vi tenker og føler. Ved hjelp av ulike metoder –hvor samtalen og dialogen står sentralt – støttes klienten til å få en dypere forståelse av samspillet mellom de ulike sidene av seg selv, og kanskje enda viktigere – hvordan man relaterer til andre mennesker. Det tas utgangspunkt i den enkeltes aktuelle situasjon eller utfordring, og det jobbes direkte med det, mer enn at man dveler for mye ved fortiden. Fortiden og de erfaringene man har med seg, kommer jo uansett til uttrykk her og nå, på et eller annet vis, og kan dermed jobbes med.

Noen av de vanligste problemstillingene folk ønsker hjelp til, er: - Konflikter på jobben (med kollegaer/leder etc) - Kommunikasjon i parforhold - Samlivsbrudd - Ønske om selvutvikling, skape et mer meningsfylt liv - Dødsfall, tap av nære relasjoner, sorgreaksjoner - Søvnproblemer - Uro, angst, bekymringer - Overgangsfaser i livet: Skifte av jobb? Barn som flytter ut? - Bearbeiding av traumer eller alvorlige hendelser/ulykker - Depressive reaksjoner - Ensomhet, isolasjon

Vi tilbyr: Individualterapi Parterapi Gruppeterapi Coaching Veiledning (individuelt og i grupper) Kommunikasjonskurs