Psykoterapi

Hva er psykoterapi?

Psykoterapi er en fellesbetegnelse for en rekke terapiformer som behandler psykiske problemer eller utfordringer. Det spenner seg fra helt vanlige livssituasjoner som kan oppleves som vanskelige, til mer alvorlige psykiske lidelser. En av de mest utbredte og anerkjente psykoterapi-retningene i Norge – og også internasjonalt – er det som kalles gestaltterapi, og det er det vi – Anette og Jon Eivind – praktiserer her på Modaka.