Meditasjon

Meditasjon med Tord Helsingeng

Velkommen til en klargjørende meditasjonsøkt! Her vil du lære verktøy for bedre konsentrasjon, mer fred i sinnet, mer klarhet, og mer vennlighet ovenfor deg selv og andre. Dette er en mulighet til å finne din meditasjonspraksis eller gå dypere i den du allerede har. Hver gang er det først en introduksjon av en ny meditasjonsteknikk eller vi går dypere med en kjent teknikk. Er du helt ny og ikke kjenner teknikken er det ikke noe problem, det er lett å henge med. Deretter blir det en veiledet meditasjon der vi bruker teknikken. Etter noen minutters praksis er det åpning for spørsmål og svar. I neste halvdel mediterer vi hver for oss uten veiledning. Etter litt tid tar vi nye spørsmål og svar. Til sist sitter vi og mediterer hver for oss den gjenværende tida. I løpet av disse kveldene kommer vi til å gjøre meditasjoner som fokuserer på hvile (samatha), mindfulness-teknikker og innsiktsmeditasjon (vipassana), vennlighetsmeditasjon (mettá/loving-kindness), lydmeditasjon og Gjøre Ingenting (shikantaza/choiceless awareness) Om du heller vil gjøre en annen (stille) teknikk enn disse, kan du selvsagt gjøre det. Instruktør er Tord Helsingeng som har praktisert mindfulness i over tjue år, undervist siden 2008 og undervist meditasjonsretreater siden 2011. Han underviste mindfulness i flere år på Norges Idrettshøgskole, i sitt virke som smerteterapeut, og for privatelever. Undervisningen er helt usekterisk, og representerer både humanistiske og kontemplative tradisjoner. Tord kan kontaktes på tord@basicmindfulness.no og på telefon 957 74 745 (kl 10-18) NB: Meditasjon kan være et godt tillegg til - men ikke et alternativ til - profesjonell psykologisk, psykiatrisk og medisinsk hjelp. Alle effektive psykologiske og åndelige metoder innebærer risiko. Denne risikoen øker dersom man opplever voldsom psykisk belastning eller ubalanse. Vennligst ta kontakt i forkant dersom du er usikker på om meditasjon er passende for din situasjon Påmelding sendes til Tord (se kontakt info over) og kveldene kjøres som drop in og koster 200 per. gang. Varmt velkommen