Våre trivselsregler

  • Vi ønsker at du viser hensyn og er stille i lokalene under pågående timer.
  • Husk å sette mobiltelefonen i flymodus når du er på time. 
  • Unngå sterk parfyme og klær/ kremer med skyllemiddel eller parfyme.
  • Det er lurt å unngå å spise større måltider 2-3 timer før praksis.
  • Det er viktig at du selv melder fra til læreren dersom du har skader læreren trenger å vite om. 
  • Vi trener i myke klær som er lette å bevege seg i. Du trenger ikke ha med deg noe til timene. 
  • Det er viktig at du lytter til kroppen din og tar signalene fra kroppen på alvor. Yoga skal ikke gjøre vondt, og det er når vi ikke respekterer kroppens begrensninger vi lett kan skade oss. 
  • Prøv og ikke sammenlikne deg med andre, men gjør yoga fra hjertet. Lytt til kroppen og la bevegelsene komme innenfra.
  • Det er din opplevelse, din tilstedeværelse, din pust og din utvikling som er viktig.